Start > Słownik
 

Przygotowaliśmy dla Państwa słownik pojęć związanych z branżą „beauty”, aby łatwiej było się rozeznać w ofercie salonów kosmetycznych, klinik chirurgii plastycznej, salonów stomatologii estetycznej itd. Każde z pojęć wyjaśniamy w krótkiej i zwięzłej definicji.  

Obecnie w słowniku znajdziesz 115 wpisów
Diagnodent

urządzenie wyposażone w laser stosowane w stomatologii do diagnozowania stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta, głównie w celu wykrycia chorób, takich jak np. próchnica, i uzyskania dodatkowych informacji na ich temat w możliwie najwcześniejszym stadium, po to, by uniknąć konieczności leczenia inwazyjnego i zneutralizować bolesność zabiegu oraz skrócić czas trwania terapii do minimum.

Aliasy: diagnodent