Start > Słownik
 

Przygotowaliśmy dla Państwa słownik pojęć związanych z branżą „beauty”, aby łatwiej było się rozeznać w ofercie salonów kosmetycznych, klinik chirurgii plastycznej, salonów stomatologii estetycznej itd. Każde z pojęć wyjaśniamy w krótkiej i zwięzłej definicji.  

Obecnie w słowniku znajdziesz 115 wpisów
Aerozoloterapia

jedna z metod leczenia dróg oddechowych tzw. wziewnego, polega na wprowadzeniu do organizmu chorego środków leczniczych za pomocą urządzeń wytwarzających aerozole (zawiesiny cząstek ciekłych bądź stałych w postaci gazu); taka inhalacja pomaga w ograniczeniu dawki leku przy jednoczesnym przyspieszeniu efektów jego dobroczynnego działania, minimalizując równocześnie ryzyko wystąpienia skutków niepożądanych. Terapię stosuje się w przewlekłych chorobach układu oddechowego, takich jak astma czy zapalenie oskrzeli, także pomocniczo przy mukowiscydozie lub, po konsultacji z odpowiednim lekarzem, profilaktycznie.

Aliasy: aerozoloterapia