Start > Beauty news > SZPITAL FALKIEWICZA NA BROCHOWIE ZMIENIA SIĘ NA LEPSZE!
SZPITAL FALKIEWICZA NA BROCHOWIE ZMIENIA SIĘ NA LEPSZE!

Opinie szpital wrocław brochów, gdzie rodzić we wrocławiu?

Dzięki decyzji Urzędu Marszałkowskiego od grudnia 2021 roku podejmujemy działania, których celem jest gruntowna reforma w wymiarze jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu Falkiewicza na Brochowie. Stworzenie wysokiej jakości usług jest niezmiernie ważne dla wspierania rodzin w procesie planowania i powiększania rodziny.

Osobom odpowiedzialnym za przekształcenia szpitala zależy, aby opieka świadczona przez Szpital na Brochowie stała się jedną z najlepszych we Wrocławiu, Dolnym Śląsku i w Polsce - a Pacjenci i ich rodziny odczuli zdecydowaną poprawę w wielu wymiarach.

Misja szpitala Falkiewicza polegać będzie na:

 • podniesieniu jakości opieki i ochrony w obszarze zdrowia matki i dziecka,
 • zapewnieniu indywidualnej opieki – jedna rodząca z osobą towarzyszącą – jedna położna – jeden pokój
 • stworzeniu dobrych warunków pobytu w placówce,
 • pomocy w tworzeniu prawidłowych postaw w okresie okołoporodowym,
 • wspieraniu zdrowia psychicznego w zakresie przygotowania do ciąży, porodu
  i połogu oraz radzenia sobie z problemami jakie niesie za sobą rodzicielstwo,
 • zachęceniu do wykonywania okresowych badań, regularnych wizyt lekarskich oraz wdrożeniu profilaktyki zdrowotnej,
 • ukazanie, że ciąża i poród to naturalny proces fizjologiczny - a niekoniecznie jak często się uważa „zmedykalizowane doświadczenie”,
 • promowaniu i wspieraniu praktyk karmienia piersią,
 • szkoleniu personelu medycznego poprawiające jakość opieki okołoporodowej oraz lepszą komunikację na poziomie lekarz / położna – pacjent.

 

Poza zmianami jakie będą odbywać się na oddziałach szpitalnych, będziemy również prowadzić działania mające na celu poprawę prozdrowotnych postaw mieszkanek Wrocławia i Dolnego Śląska poprzez publikację materiałów eksperckich.  We wspomnianych artykułach pojawią się zagadnienia oparte na dowodach takie jak: opieka nad kobietą/parą w ciąży, opieka nad matką i dzieckiem w czasie porodu i po nim. Przedstawimy też obecny stan wiedzy z zakresu ginekologii i położnictwa, a także przekażemy dużo informacji odnośnie funkcjonowania naszego szpitala, aby każda pacjentka mogła dowiedzieć się w jak wygląda u nas opieka okołoporodowa.

Dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.falkiewicza.pl oraz naszego profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063477373077).


Wierzymy, że personel szpitala dokłada obecnie wszelkich starań, aby okres ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem (które są obiektywnie najważniejszymi wydarzeniami w życiu rodziców), były okresem, w którym rodziny otrzymają profesjonalne wsparcie w aspekcie wielowymiarowym.

Atmosfera poczucia bezpieczeństwa, zaufania, wsparta profesjonalną opieką medyczną i wzajemne zrozumienie - prowadzi do kreowania prawidłowych postaw społecznych, a w czasie okołoporodowym jest to niezwykle istotne. Takie podejście znacznie poprawia dobrostan kobiety i dziecka – a także całej rodziny. Wspieranie dobrej kondycji psychofizycznej matki i dziecka przy wsparciu ojca, w czasie tego całego procesu ma ogromy wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka – a w przyszłości dorosłego człowieka.

Im więcej edukujemy się, wiemy o potencjalnych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, tym większa jest radość, zrozumienie i spokój. Nasz zespół, lekarze i położne mają ogromną nadzieję, że ich zaangażowanie i wkład pracy odczują Państwo w trakcie pobytu w naszym szpitalu, szkole rodzenia oraz w izbie przyjęć.

W imieniu pracowników szpitala serdecznie zapraszamy.