Start > Przewodnik > dr Piotr Knast | Chirurgia Plastyczna we Wroc?awiu
 
Przewodnik Urody

 
dr Piotr Knast | Chirurgia Plastyczna we Wroc?awiu
Dane adresowe
Kod Pocztowy:  
51-169
Miasto:  
Wroc?aw
Ulica i numer:  
ul. Rafa?a Wojaczka 1C
Województwo:  
dolno?l?skie
Dane kontaktowe
Telefon:  
71 372 67 8
Fax:  
brak
Email:  
pknast@chirurgia-plastyczna.wroc.pl
Godziny otwarcia
poniedzia?ek - pi?tek
od:  
09:00
do:  
18:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne
Dojazd z centrum
Transport miejski:
Autobus:  
Linia 141,130, 147, 128, D, N,
Tramwaj:  
Brak informacji

Mapa dojazdu
zobacz map?
Miejsce parkingowe
(do 100 m od obiektu)

 
SĹ‚owa kluczowe
Galeria obiektu

Galeria usług
Opis obiektu

Zapraszaj?c do skorzystania z moich us?ug oraz wspó?pracuj?cego ze mn? zespo?u do?wiadczonych lekarzy i piel?gniarek pragn? si? Pa?stwu przedstawi?.

Zajmuj? si? g?ównie chirurgi? plastyczn? - wykonuj? zabiegi odm?adzaj?ce twarz, zmieniaj?ce kszta?t nosa, uszu, operacje plastyczne piersi i brzucha, liposukcje.

Wykonuj? równie? zabiegi nieoperacyjne- wstrzykni?cia botoxu i wype?niaczy celem likwidacji zmarszczek i bruzd na skórze twarzy oraz preparatów rozpuszczaj?cych tkank? t?uszczow? (lipoliza).

Od pocz?tku swojej pracy zawodowej aktywnie uczestnicz? w szkoleniach, zjazdach i kursach krajowych i zagranicznych poszerzaj?c swoj? wiedz? i doskonal?c umiej?tno?ci. Jestem cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej- ESPRAS.

W ci?gu 20 lat pracy zawodowej zdoby?em do?wiadczenie pozwalaj?ce mi poleca? Pa?stwu swoje us?ugi.

Piotr Knast
Dr Specjalista Chirurg Plastyk

Oferta w wersji PDF
Brak pliku do pobrania
Świadczone usługi
  • Lifting twarzy
  • Plastyka powiek wroc?aw
  • Korekcja kszta?tu nosa
  • Powi?kszanie piersi
  • Plastyka brzucha
  • Pomniejszanie piersi
  • Korekcja odstaj?cych uszu
  • Liposukcja
  • Ginekomastia
  • Korekcja krzywej przegrody nosowej
Orientacyjne ceny 5 wybranych usług:
Nazwa usługi Cena od Cena do Jednostka
Lifting twarzy 9000 zĹ‚ 11000 zĹ‚
Plastyka powiek 3500 zĹ‚ 5000 zĹ‚
Korekcja kszta?tu nosa 3500 zĹ‚ 7000 zĹ‚
Powi?kszanie piersi 14000 zĹ‚ 20000 zĹ‚
Plastyka brzucha 8000 zĹ‚ 12000 zĹ‚
Informacje dodatkowe

Po zabiegach wykonywanych w znieczuleniu ogólnym pacjentki lub pacjenci sp?dzaj? noc w klinice pod opiek? lekarza dy?urnego oraz wykwalifikowanych piel?gniarek, co zapewnia im maksimum bezpiecze?stwa.

W naszej pracy wykorzystujemy jedynie atestowany sprz?t i materia?y medyczne, przestrzegamy rygorystycznych przepisów sanitarnych.

 
Dodano: 2022-12-02 00:00:00    OdsĹ‚on: 7713